Karaoke: Nhạc Sống Organ Beat

Chút Kỷ Niệm Buồn – Nhạc Sống Organ

352 Lượt xem

Chút Kỷ Niệm Buồn – Nhạc Sống Organ

Chiều nào anh với em Nép bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quen Chút kỷ niệm nhưng anh khó quên.Ngồi bên ...