Karaoke: Nhạc Cách Mạng – Tiền Chiến

Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Và Năm Xưa – Khánh Duy

Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc Quần nhau với giặc, áo con rách thêm Nên ...

Xuân Chiến Khu

Mùa xuân về trong chiến khu Tiếng chim rừng vang hót khắp nơi Mùa xuân về trong chiến khu Gió đưa cây rừng cành ...

Lên Đàng (Remix) – Thanh Thảo

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức ...

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông – Đăng Thuật Ft Thu Huyền

Anh ở đầu sông em cuối sông Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Thương nhau đã chín ba mùa lúa Chưa ngày gặp lại nhớ ...

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông – Lan Anh

Anh ở đầu sông em cuối sông Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Thương nhau đã chín ba mùa lúa Chưa ngày gặp lại n...

Anh Quân Bưu Vui Tính – Quang Hưng

Mọi người đều gọi tôi là anh lính quân bưu vui tính nhất trên đời. Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân bưu hay hát ấy...

loading...