Từ Khóa: yp

Sầu Lẻ Bóng 2 – Y Phụng

Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đá Đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ Nghe hồn như giòng suối trôi vào khoảnh...