Từ Khóa: yan

Ít Nhưng Dài Lâu – Yan Nguyễn

Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy ...những thói quen em mỗi ngày Hay hờn ghen giận dỗi...chen lối đi...