Từ Khóa: ven

Cuộc Tình Không Trọn Vẹn (Remix) – Lâm Chấn Kiệt

Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có nhau Chẳng biết đã bao đêm về lòng ta não nề Tại ngày tháng xa cách nên giờ...