Từ Khóa: trong tan

SaPa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời – Trọng Tấn

Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây Long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiê...