Từ Khóa: to hai

Sông Đắc Krông Mùa Xuân Về – Trọng Tấn

Chim Kơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Dakrong. Pơ lang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ Tây Nguyên ta uống nước,...