Từ Khóa: tin

Nửa Đời Lầm Tin – Mai Nguyễn

Nửa đời lầm tin tin người mình yêu sẽ cùng chia ngọt bùi Nào ta có hay trái tim của người còn mê đắm xa hoa Nửa kiế...

Được Tin Em Lấy Chồng – Quang Lê

Được tin em lấy chồng, Lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, Chắc người từ độ ấy Còn thương tiếc khôn...

Thiệp Hồng Báo Tin – Quang Lê

1. Nhận được tin báo em lấy chồng Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không Hai năm sương gió tận miền xa Mấy lần hồi...