Từ Khóa: thich

Thương Nhớ Một Cuộc Tình (Remix) – Long Bá Thích

Ngồi trong đêm khuya vắng, một mình nhớ em Giờ không biết em đang ở phương nào Và lòng em có còn nhớ, nhớ về anh ...

Hoài Niệm Phật Thích Ca – Dương Hồng Loan

Ơi ngàn xưa từ nơi phương ấm ánh sáng huy hoàng Ngày rằm tháng tư sáng soi dương trần Thành Ca Tỳ La chính nơi dươn...

Anh Thích Em Như Xưa (Remix) – Lương Gia Huy

Anh đã nói rằng, dù ra sao? Dù thế nào ta vẫn như vậy. Vẫn như ngày nào thôi em hỡi, đừng bon chen cuộc sống đua đò...

Anh Thích Em Như Xưa (Remix) – Châu Khải Phong

Anh đã nói rằng, dù ra sao Dù thế nào, ta vẫn như vậy Vẫn như ngày nào thôi em hỡi Đừng bon chen cuộc sống đua đòi...

Anh Thích Em Như Xưa – Châu Khải Phong

Anh đã nói rằng, dù ra sao Dù thế nào, ta vẫn như vậy Vẫn như ngày nào thôi em hỡi Đừng bon chen cuộc sống đua đòi...