Từ Khóa: quoc khanh

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Đan Nguyên Ft Quốc Khanh

Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa k...