Từ Khóa: quay

Em Không Quay Về – Yanbi ft Hoàng Tôn

1. Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em Anh vẫn luôn nhớ về Từng lời ta cùn...

Anh Sẽ Quay Về – Weboys

Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau Hứa với anh sẽ tin anh Hứa đi em c...