Từ Khóa: phiêu

Tình Phiêu Lãng (Remix) – Châu Khải Phong

148 Lượt xem

Tình Phiêu Lãng (Remix) – Châu Khải Phong

Nhớ mong mãi thao thức canh dài Thương về ai lòng sao tê tái Nhớ mong mãi một người con gái Những ân tình khó phai...