Từ Khóa: phê

Cà Phê Đắng Trở Lại (Remix) – Hồ Việt Trung

135 Lượt xem

Cà Phê Đắng Trở Lại (Remix) – Hồ Việt Trung

Ngồi một mình uống cà phê đắng đầu môi. Ngồi một mình uống cà phê nhớ người yêu. Em bây giờ ở nơi đó có gì vui khôn...