Từ Khóa: pham hong phuoc

Đã Có Anh Hai – Phạm Hồng Phước

Em tôi chưa học hết lớp 12 Em tôi chưa từng biết yêu một ai Em tôi chưa từng bước đi ra đường một mình Em tôi năm ...

Khi Người Lớn Cô Đơn – Phạm Hồng Phước

Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người Thành phố bé đến thế...