Từ Khóa: ong cao thang

Ước Ao Một Mình Tôi – Ông Cao Thắng

Đêm nay sao mưa thật buồn Anh nghe thấu những phiền muộn Mưa sao mãi tuôn màn đêm như cũng đang dần buông. Mưa...