Từ Khóa: oanh

Oanh – Ưng Hoàng Phúc

Cuộc tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho Oanh Mặc dù ta đã chia tay lâu rồi Và ngay hôm nay đây vẫn nhớ như...