Từ Khóa: ns

Tiền – Ngọc Sơn, Dương Ngọc Thái

Trong tay khônng tiền đời mấy ai thương Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh Bao đêm ngao ngán thở dài Nhìn lên và...