Từ Khóa: nka

Thương Chồng – Nhật Kim Anh

Cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ.. Cuộc tình trăm năm ngỡ như trăng tròn, Vỡ tan theo dòng nước chảy về sông. ...