Từ Khóa: níu

Anh Không Níu Kéo (Remix) – Lâm Chấn Huy

Hãy nín đi em lệ rơi ướt vai rồi. Thôi thương anh làm chi.. Lâu mắt đi em.. gần hết đêm rồi. Vì ngày mai em bước s...

Anh Không Níu Kéo 3 (Remix) – Lâm Chấn Huy

Cho anh xin Hai chữ yên bình. Cho anh xin Cảm giác yên lặng. Như ngày xưa ta đã Chưa từng quen nhau. Lòng n...