Từ Khóa: ninh bao van

Tiền Rách Hơn Một Nhân Cách – Ninh Bảo Văn

Tiền là gì mà bạn bè xa lánh Khi xa cơ trong tay không có tiền Nhớ ngày xưa tình bạn còn thân thiết Kêu nhau anh e...