Từ Khóa: nhat khanh

Chuyện Hai Mùa Chim Cúm Núm – Nhật Khánh

Trời mờ mưa giăng nghe con cúm núm héo hon kêu bạn Tiếng buồn xa xăm đơn côi dưới mưa thương lời hẹn xưa Ai chờ ai ...