Từ Khóa: ngyen khoi

Con Đường Không Tên – Nguyên Khôi

Con đường em bước vội từng đêm khi trời dần sáng Con đường muôn sắc màu nhưng đoạ đầy và lắm đau thương Đường muô...