Từ Khóa: Nguyen Nhung

Dấu Chân Địa Đàng – Nguyên Nhung

Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng...