Từ Khóa: nguyen khoi

Anh Đâu Định Khóc – Nguyên Khôi

Khi gặp em, anh tưởng đâu trời xanh Đã se duyên cho anh và em được hạnh phúc Bên cạnh anh em đã luôn cười tươi ...