Từ Khóa: nguyen kha

Kiếp Mồ Côi – Nguyễn Kha

Hò ơi.. Mẹ một mình buồn nơi đất khách Nhớ thương con, héo hắt tâm can Con ơi có thấu cho chăng Mẹ vì lỡ bước.....

Nhật Thực – Nguyễn Kha

Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em ,từ khi quen biết đến khi em giã cõi đời chúng mình không một lần vui chuy...

Thương Thầm – Nguyễn Kha

Ở bên này mình thương nhớ Ngó bên rào ai vẫn làm ngơ Trăng tròn trăng khuyết, trăng mờ Bao giờ chim sáo hẹn hò làm...