Từ Khóa: nguyen dan

Tình Đẹp Quê Hương – Nguyên Đan

Một thuở yêu nhau, chung tình tình yêu sắt son Một thuở yêu nhau, như tình quê hương nước non Có luỹ tre làng lối đ...