Từ Khóa: ngoc khue

Thư Pháp – Ngọc Khuê

Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non Thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dưng......