Từ Khóa: nghe

Lắng Nghe Nước Mắt (Remix) – Mr Siro

1. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau Vì em đ...