Từ Khóa: ng dai ve

Nỗi Nhớ – Ưng Đại Vệ

Ngồi chẳng ngăn nổi dòng suy tư Tuy nụ cười giờ chỉ là quá khứ Lại tự hỏi thầm giờ đây em thế nào Từ khi câu mình ...