Từ Khóa: my phuong

Tìm Lại Người Xưa – Mỹ Phượng

Xuôi chuyến xe anh về Nhà quen xưa miền Trung Nhớ líp tre quê nghèo Bóng dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi...