Từ Khóa: My Linh

Chị Tôi – Mỹ Linh

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh Ngày chị sinh, trời cho làm thơ Ch...