Từ Khóa: Mjnhoon Tien Thanh

Biển Đêm – Mjnhoon Tiến Thành

Biển ôm ta hay ta ôm biển Biển mênh mông đêm xua bóng tối Ta đang ở đâu Biển đêm nay sao đêm nhiều quá Giá bu...