Từ Khóa: manhj dinh

Thuyền Hoa – Mạnh Đình Ft Mỹ Huyền

Thuyền em đi trên sông trăng sáng Cưới nhau về ta rước hội vui Trên sông dài thuyền hoa giăng Bao cô nàng miệng cư...