Từ Khóa: Mai Thao

Chúa Trong Đời Con – Mai Thảo

Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng ...