Từ Khóa: luu gia thang

Phũ Phàng – Lưu Gia Thắng

Đau đau mà chi em khóc để làm gì? Thôi em về đi khi đường tình đã hai lối Ngày xưa ai bỏ tôi cho tiếng yêu lỡ làng...