Từ Khóa: luu duc long

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Lưu Đức Long

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời Ngựa phi như điên cuồng Giữa cánh đồng dưới cơn giô...