Từ Khóa: Lưu Ánh Loan

Về Lại Đồi Sim – Lưu Ánh Loan

571 Lượt xem

Về Lại Đồi Sim – Lưu Ánh Loan

Nhớ ngày nào về thăm Đồi sim tím với người mình yêu Hái tặng em hoa sim Cài lên tóc màu tím mây chiều Đẹp ngây ng...

Sương Lạnh Chiều Đông – Lưu Ánh Loan

994 Lượt xem

Sương Lạnh Chiều Đông – Lưu Ánh Loan

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối Soi bóng chung đôi mà hoá chia phôi Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở Của ...