Từ Khóa: Lương Bích Hữu

Quên Cách Yêu – Lương Bích Hữu

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối...