Từ Khóa: Linda Trang Đai

Bên Nhau Ngày Vui – Linda Trang Đài

Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường Mình em chơ vơ chờ anh trước cổng trường Rồi bóng anh ra qua giây phút mu...