Từ Khóa: lch

Giọt Nước Mắt Chia Đôi – Lâm Chấn Huy

Giờ chia tay biệt ly đưa người yêu ra bến xe Mai đây đường tình chia hai lối Dòng nước mắt hoà chung nỗi đắng c...

Anh Không Níu Kéo 4 – Lâm Chấn Huy

Em ơi anh buồn, anh nhớ em nhiều lắm Sao khi yêu em anh khổ tâm thế này Thật ra anh cần em hơn em cần anh Thật anh...