Từ Khóa: Lan Pham

Trong Lành Những Giấc Mơ – Lan Phạm

Ngày cũng đi vào tối, rồi bóng đêm mờ lối Lạc bước giữa đời, biết đâu tìm cho em lối đi Cuộc sống luôn vội vã, rồi ...