Từ Khóa: Lam Minh

Thương Nhớ Người Dưng – Lâm Minh

Gió lay cành cây nhãn lồng Hát câu ầu ơ nhớ nhau Chim chiều lẻ bạn ngoài sông Em còn mong đợi người dưng. Ánh t...

Ai Thương Yêu Em – Lâm Minh

Ai thương yêu em! Ai vỗ về em Ai thường hay vuốt tóc em nghiêng buồn Ngoài sân chiều hoang vắng Cánh chim trời lơ ...