Từ Khóa: kiwi ngo mai trang

Yêu Trên Đầu Môi – Kiwi Ngô Mai Trang

Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa Nhất là anh và em chia tay đã lâu Em không tin xa nhau, anh sống một mình anh. ...