Từ Khóa: kim sa

Sa Mưa Giông (Tân Cổ) – Kim Sa

Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài giọt buồn giọt tủi đêm ngày cây cột mè rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu dẫu ...