Từ Khóa: khưu huy vu

Bạc Trắng Lửa Hồng – Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi saỏ Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao Tình anh như áng mây cao Tình em như ánh ...