Từ Khóa: khanh uong

Hạnh Phúc Là Gì – Khánh Phương

Đoạn đường hôm nay giờ thiếu bóng em Nỗi nhớ tên em luôn trào dâng Bật cười trong mưa như muốn xoá đi tên em ...