Từ Khóa: Khanh Ly

Căn Nhà Xưa – Khánh Ly

Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải Nơi những sớm mai nằm nghe Nắng giòn trên mái Ở đó có những lũ sên bò qu...

Cát Bụi – Khánh Ly

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy . Ôi cát bụi tuyệt vời . Mặt trời soi một kiếp...

Lệ Đá – Khánh Ly

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt ...

Hạ Trắng – Khánh Ly

Gọi nắng..trên vai em gầy đường xa áo bay.. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say lối em đi về trời không có mây..Đ...

Xin Trả Nợ Người – Khánh Ly

Hai mươi năm xin trả nợ người Trả nợ một thời em đã bỏ ai Hai mươi năm xin trả nợ dài Trả nợ một đời em đã phụ tôi...