Từ Khóa: khanh hong

Anh Bây Giờ Đâu – Khánh Hồng

Anh bây giờ đâu, chân trời xa ngút ngàn Tình tựa sương khói, quá mong manh dễ tàn Mưa ơi đừng rơi, cho ngập nhớ thư...