Từ Khóa: hvdba

Hãy Về Đây Bên Anh – Duy Mạnh

Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân Dư...

Hãy Về Đây Bên Anh – Quang Lê

Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sâ...

Hãy Về Đây Bên Anh (Remix) – Duy Mạnh

Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân Dư...

Hãy Về Đây Bên Anh – MIDI Karaoke

Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sâ...