Từ Khóa: Huy Minh

Quên Một Người Không Dễ – Huy Minh

Anh đã hứa với chính mình, đừng nhớ em Vì mọi thứ đã thuộc về quá khứ Nhưng anh biết anh sẽ không thể nào Quên đượ...